Pravidlá


Hráči sú rozdelení do kategórií B1 až B4, pričom B1 je najťažšie zrakové postihnutie, teda úplná slepota.

Každý hráč hrá približne 60 minút. Hrá sa na 4 dráhach, teda na každej asi 15 minút.

Na každej dráhe je postavených 9 kolov, do ktorých hráč triafa guľou (celá plocha gule je hladká, všetky vážia rovnako, cca 3 kg). Hráčovi sa stavia vždy všetkých 9 kolov, pričom na jednej dráhe hráč hodí guľou 30 krát. Zhodené koly sa počítajú tak na jednotlivých dráhach, ako aj celkovo. Ku konečnému výsledku sa pripočíta príslušný počet percent.

B1 Ž + 30%

B1 M + 25%

B 2 Ž + 10%

B 2 M + 5%

B 3 Ž + 5%

B 3 M + 0%

B 4 Ž + 0%

B 4 M - 3%

Hráči kategórie B1 a B2 používajú pri hre pomoc navádzača, ktorý im podáva gule, oznamuje, kedy je možný hod (keď svieti zelené svetlo), koľko a ktorých kolov zhodil. Títo hráči stoja na dráhe v nezmenom postoji.

Hráči kategórie B3 a B4 hrajú samostatne, pričom môžu využiť pomoc rozhodcu v prípade oznámenia, koľko voľných hodov ostáva do konca kola.


V ligových zápasoch sa prideľujú  počty bodov podľa toho, ktoré družstvo vyhralo - nazbieralo najviac bodov (zhodené koly plus percentuálne prípočty). V tomto ročníku hráme 2. ligu - západ, kde hrajú 4 družstvá (Scorpioni Nitra, Male Šintava, Jastrabi Bratislava a AŠK Žilina). Hrá sa turnajovým spôsobom, teda na kolkárni sa stretnú vždy všetky družstvá. Za každé družstvo hrajú 4 hráči, pričom do celkového výsledku sa započítava výkon 3 najlepších.


Kontakt

Scorpioni Nitra

Na Hôrke 44, 949 01 Nitra

0908/138 624
0907/522 970