Podporujú nás

Mesto Nitra, VÚC Nitra, ITT Nitra, s.r.o., Nadácia PONTIS, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nitrianska komunitná nadácia, Reydel automotive, Ja.si.drinks

 

Ďakujeme všetkým podporovateľom a pomocníkom, bez ktorých by sme nemohli športovať, naše aktivity by boli veľmi obmedzené a náš život chudobný na zážitky a podnety. Tešíme sa z každej pomoci, nielen tej finančnej. Pomoc v každej chvíli života človeka poteší, obzvlášť ľudí, ako sme my, ktorí máme problém so zrakom. Naše životné cesty sú rozmanité, spája nás však nielen sociálne cítenie, ale hlavne kladný vzťah k športu.

Ešte raz všetkým ďakujeme, a koho sme v tejto chvíli nespomenuli, nech nám odpustí, časom všetkých dopíšeme

 

 Kontakt

Scorpioni Nitra

Na Hôrke 44, 949 01 Nitra

0908/138 624
0907/522 970