2% (3%) z Vašich daní


Pomôžte nám zlepšiť naše životy.

Vaše 2% z odvedenej dane nám pomôžu zlepšovať našu kondíciu, zlepšiť našu komunikáciu s okolím a zlepšiť celkovú kvalitu nášho života.

Pýtate sa ako? Vaše peniaze vynaložíme na tréningy športov, ktorým sa venujeme. Šport je pre nás nielen zdroj dobrej fyzickej kondície, ale pri jeho realizácii sa stretávame s ľuďmi s podobnými zdravotnými problémami. Vymieňame si skúsenosti, pomáhame si radami. Stretávame sa aj so zdravou verejnosťou. Takíto ľudia nám jpomáhajú pri športe - buď ako asistenti, rozhodcovia, či navigátori. Naše aktivity prebiehajú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dokazujeme tak svetu, že aj keď máme zdravotné problémy, stále sme platnými členmi tejto spoločnosti, patríme sem, treba s nami počítať.

Keďže naše finančné prostriedky sú veľmi obmedzené, prosíme Vás o podporu. Za to Vám zo srdca ďakujeme.

Ak máte záujem zúčastniť sa niektorého nášho tréningu a tak spoznať, ako dokážeme prekonať prekážky pri športovaní, skontaktujte sa s nami a dohodneme si stretnutie.


II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno (názov)   Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov - SCORPIONI Nitra

Sídlo:                                  Na Hôrke 44, 949 01 Nitra

Právna forma:                     občianske združenie

IČO                                      1537856006
Kontakt

Scorpioni Nitra

Na Hôrke 44, 949 01 Nitra

0908/138 624
0907/522 970