aktuality

25.01.2021 21:20

Športujeme aj doma

Aj keď nám situácia nedovoľuje trénovať v kolkárni a hrať zápasy, kondičku si udržiavame v domácom prostredí. Činky, stacionárny bicykel, alebo aj podložka na cvičenie. To sú teraz naši najvernejší priatelia, s ktorými sa denne stretávame. Veríme, že čoskoro sa dočkáme stretnutia aj s tými živými...

Celý článok

—————

16.04.2020 09:08

Sme aktívni

Celý článok

—————

12.01.2020 18:33

Oblastné majstrovstvá v kolkoch - západ

Včera - 11. januára 2020 sa konali oblastné majstrovstvá v kolkoch - západ. Zúčastniíli sa ich všetci naši hráči.  Priniesli sme si jednu zlatú a dve bronzové medajle.

Celý článok

—————


 

 

 

 

 

 

 

 

Správa z CTZ (celoslovenského turistického zrazu)

24. ročník

 

CTZ sa konal v dňoch 25.8-28.8. 2016 v mestečku Medzev- Šugovská dolina.

Usporiadateľ: Mgr. Pavol Valent - predseda SAZPŠ- Banská Bystrica

Organizátor: predseda komisie turistiky- Stanislav Novotný

Riaditeľ: Stanislav Dzureň

 

Zúčastnení  boli nevidiaci a slabozrakí turisti z týchto miest:

Košice, Prešov, Levoča, Žilina, Bratislava, Šaľa, Nitra

 

Nakoľko sa predseda SAZPŠ Mgr. Pavol Valent nemohol zúčastniť tohto zrazu, zastupovala ho podpredsedníčka SAZPŠ Ľudmila Šišáková.

 

Vyhodnotenie CTZ:

 

Dňa 25.8.2016 sme sa ubytovali v mestečku Medzev. Podvečer sme sa všetci turisti stretli v jedálni, kde bolo slávnostné otvorenie CTZ spojené s oboznámením trás a ostatných programov na každý deň. Prišla nás pozdraviť primátorka mestečka Medzev JuDr. Valéria Flachbartová, ktorá nás oboznámila s históriou mestečka a jeho okolia.

Dňa 26.8. a 27.8. 2016 sme všetci účastníci turistiky odišli na svoje trasy, trasa A a trasa B.

Počas túry sme navštívili obec Hačava. kde nám starosta obce, pán Peter Gábor pripravil občerstvenie.

Do programu tohto zrazu bola zaradená prednáška, ako podať prvú pomoc pri rôznych úrazoch a zraneniach. Nevidiaci si mohli na pomôckach prakticky vyskúšať zásady prvej pomoci. Veľmi nás to zaujalo a poučilo.

Do programu boli zahrnuté ďalšie aktivity, a to návšteva múzea rodiny Šusterových v mestečku Medzev. Na kolibe, kde sme boli ubytovaní bol pripravený ďalší program- jazda na koni so sprievodcom. Záujem bol veľký a zábavný.

Čo sa týka slávnostného vyhodnotenia, sme boli oboznámení trasérmi, koľko km prešla skupina A a koľko skupina B. Skupina A prešlapala 46 km a skupina B prešlapala 29 km.

 

Moje vyjadrenie ako podpredsedníčky SAZPŠ je takéto: CTZ bol zorganizovaný na veľmi dobrej úrovni. Neprišlo k žiadnym vážnym úrazom. Napriek tomu, že nám túry dali zabrať všetci nevidiaci a slabozrakí turisti si odniesli dobré zážitky a úsmev na tvári.

 

Dňa 28.8.2016 hneď po raňajkách sme odišli zo Šúgova do Jasova, kde sme navštívili jaskyňu.

 

Veľké poďakovanie za uskutočnenú výbornú akciu patrí všetkým organizátorom, a to: Stanislav Novotný

Stanislav Dzureň

a ostatným členom klubu Delfín Košice

 

Verím, že všetky ďalšie pripravované zrazy budú takéto úspešné.

 

Ľudmila Šišáková

podpredsedníčka SAZPŠ

 

Tréningové sústredenie

 

ŠK Scorpioni Nitra zorganizoval dňa 7.8.2016 tréningové sústredenie v AST. Zúčastnilo sa ho domáce družstvo a družstvo OŠK Rosina. Skúsený hráč Dušan Milo oboznámil nových hráčov Rasťa Kissa a Stanislava Štefáka so spôsobom hrania AST. Radami, názornými ukážkami a osobným nácvikom sa hráči naučili veľa nového, získali celkový prehľad o danom športe, jeho kladných aj záporných stránkach. Dnes už vedia, na čo si dať pozor, kedy uhnúť, kedy ísť vpred.

Okrem tréningu AST si učastníci vyskúšali aj veslársky trenažér, ktorým náš klub disponuje.

Ľudmila Šišáková

 

Deň detí

Náš  ŠK NSŠ Scorpioni Nitra, dňa 1.6. 2016 zorganizoval 13. ročník kolkárskej súťaže pre zdravotne postihnuté deti a mládež pri príležitosti MDD.

Každoročne sa zúčastňuje 50 detí so sprievodom svojich rodičov, učiteľov a vychovávateľov. Na zahájenie nás prišiel povzbudiť a privítať primátor mesta Nitry pán Doc. Ing. Jozef Dvonč, CsC., ktorému patrí srdečné poďakovanie za poskytnutie finančnej podpory na uskutočnenie tejto akcie. Prvé hody na dráhach patrili primátorovi, ktoré povzbudili deti a mládež pokračovať v kolkárskej súťaži. Dobrá atmosféra a športové výkony boli odmenené darčekmi.

S veľkým poďakovaním a so šťastlivým úsmevom na tvári sa deti a mládež rozlúčili so slovami: „Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.“

 Ľudmila Šišáková

 

 

Predsedníčka ŠK NSŠ Scorpioni Nitra

 

 

Majstrovstvá Slovenska v kolkoch

Vrútky - 19. marca 2016

Naši členovia, ktorí dosiahli v roku 2015 potrebné výkonnostné triedy, sa zúčastnili MSR v kolkoch na štvordráhovej kolkárni vo Vrútkach.
Výborné výkony:

 

Štefan Ivančík - B 1 - 724

Jana Medveďová - B 2 - 693

Jana Hrnčárová - B 1 - 686

Jozef Štefák - B 3 - 672

Srdečne blahoželáme

 

Priateľský turnaj - Scorpioni - MsÚ - 9.4.2016

kolkáreň Nitra - Chrenová

Turnaj s MsÚ 2016.xlsx (10,9 kB)


Kalendár akcií

19.12.2019 00:00

Pripravujeme

11. januára 2020 - oblastné majstrovstvá v kolkoch jednotlivcov - Piešťany V januári 2020 začína ďalšie časť kolkárskej ligy.  V tejto časti ligy sú našimi súpermi:   ŠK NSŠ MALE Šintava                            ...

Celý článok

—————


Prihlášky na akcie

 


Kontakt

Scorpioni Nitra

Na Hôrke 44, 949 01 Nitra

0908/138 624
0907/522 970KTO SME

Náš klub existuje od roku 1999 ako oddiel nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska. V júni 2003 sme sa odčlenili od Nitrianskeho kolkárskeho klubu a stali sme sa samostatnou jednotkou s názvom “Športový klub NSŠ SCORPIONI Nitra“ ako samostatný právny subjekt - občianske združenie.