12.04.2017 16:15

12. ročník priateľského turnaja ŠK NSŠ Scorpioni – MSÚ Nitra v kolkoch

Športový klub NSŠ Scorpioni zorganizoval v sobotu 1. apríla 2017 už 12. ročník tradičného priateľského turnaja medzi ŠK NSŠ Scorpioni a pracovníkmi Mestského úradu v Nitre. Oba tímy boli zostavené z desiatich hráčov.

Turnaj otvorila predsedníčka ŠK NSŠ Scorpioni Nitra Ľudmila Šišáková. Za Mestský úrad sa prihovoril Pavol Jakubčin.

Všetci hráči vynaložili maximálne úsilie v snahe o čo najlepší výsledok. Napokon zvíťazil tím hráčov Mestského úradu v Nitre s počtom bodov 2547. Tím ŠK NSŠ Scorpioni Nitra získal 2239 bodov. Mestský úrad teda viedol o 308  bodov.

Najlepšou hráčkou sa stala pracovníčka Mestského úradu v Nitre Ľudmila Šterdasová s počtom bodov 305. Druhé miesto získal člen ŠK NSŠ Scorpioni Nitra Jozef Štefák s počtom bodov 299 a tretie miesto obsadila pracovníčka Mestského úradu v Nitre Helena Chlebcová s 295 bodmi.

Víťazi boli odmenení vecnými cenami, ktoré do súťaže venovalo mesto Nitra. Udelená bola aj cena útechy hráčovi s najnižším počtom bodov, ktorým bol Rastislav Kiss.—————

Späť


Kontakt

Scorpioni Nitra

Na Hôrke 44, 949 01 Nitra

0908/138 624
0907/522 970